Ogólne warunki montażu

Klient w dniu montażu jest zobowiązany udostępnić ekipie montażowej zabezpieczone pomieszczenie, w którym mają zostać zamontowane elementy szklane. Klient ma obowiązek ponadto zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, mogącymi powstać na skutek wnoszenia szkła, drogi prowadzącej od wejścia do pomieszczenia (ściany, podłogi), w którym będą montowane elementy zamówienia .

1. Termin montażu podawany przy składaniu zamówienia jest orientacyjny- prognozowany dla wykonania danego przedmiotu. O konkretnej dacie klient zostanie poinformowany , gdy zamówienie zostanie skompletowane, a proces produkcyjny się zakończy. Nastąpi to jednak z wyprzedzeniem, najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem prac montażowych. Termin może zostać zmieniony na prośbę klienta, jeżeli odpowiednio wcześnie o tym poinformuje.

2. Pomieszczenie, w którym będzie odbywał się montaż, wraz z podejściami instalacyjnymi w dniu montażu musi być przygotowane zgodnie z wymaganiami ustalonymi na pomiarach.

3. Klient zobowiązany jest powiadomić ekipę przed rozpoczęciem prac (najlepiej podczas pomiaru) o wszelkich wadach czy niedociągnięciach nieodpowiedniego wykończenia wnętrz, instalacji elektrycznej.

4. Zmiana przez Klienta rodzaju i wielkości wykończenia wnętrza np., ułożenie kamieni zamiast kafli, charakteryzujących się większą grubością, dokładanie ścianek z karton-gipsu, obniżenie sufitu, zmiana ułożenia mebli itp. bez wcześniejszego powiadomienia o tym spowoduje obciążenie Klienta kosztami wynikającymi z konieczności dokonania zmian w zabudowie szklanej wykonanej przez Szewczyk Szkło sp. z o.o.

5. W przypadku niedotrzymania przez Klienta zobowiązania określonego w punkcie 2 i 3 termin montażu może ulec przesunięciu z winy Klienta, bądź Klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami.

6. Szewczyk Szkło sp. z o.o. nie odpowiada za:
a. ściany, podłogi, sufity, wnęki okienne, futryny itp.
– odchylenia, czyli wypukłości, wklęsłości, brak pionów, poziomów, kątów itp.,
– niedostateczną grubość ścian, na których mają zostać zawieszone elementy szklane,
– regipsy oraz brak wzmocnień pod elementami wiszącymi,
– ukryte wady znajdujące się zarówno w, jak i pod strukturą materiałów wykończenia wnętrz.
b. płytki ceramiczne łącznie z fugami – ich jakość oraz niedostateczną przyczepność do podłoża,
c. instalacje – wykonane w sposób nieprawidłowy, przede wszystkim wykonane niezgodnie z normami i odpowiednimi przepisami budowlanymi,
– ich nieprawidłowe działanie.
7. Montaż wykonywany przez ekipę montażową Szewczyk Szkło sp. z o.o. obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia. Do przedmiotów zamówienia nie wliczają się:
– montaż instalacji elektrycznych, sprzętów AGD, gniazdek, lamp, kinkietów itp.
– montaż elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych
– montaż elementów grzewczych
– wykończenie fugą lub silikonem szczelin pomiędzy lustrem a płytką,
– wykończenie silikonem lub listwą meblową szczelin pomiędzy szkłem (lacobel, grafika na szkle) a meblami kuchennymi lub innymi.
W przypadku, gdy Klient chce mieć wykonaną usługę kompleksowo (tj. wraz z wykończeniem lub elementami poszczególnych instalacji), zobowiązany jest o tym powiadomić odpowiedniego przedstawiciela Szewczyk Szkło sp. z o.o. najpóźniej w momencie złożenia zamówienia, za co może zostać naliczona dodatkowa opłata.

8. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu elementów dostarczonych przez Klienta, które nie były uzgadniane wcześniej.

9. Montaż elementów szklanych nie obejmuje wyrównania ewentualnych nierówności ścian, podłóg i sufitów w domu lub innym wskazanym przez Klienta miejscu montażu.

10. Wpłatę całej należności za montaż, kupujący zobowiązuje się zapłacić po zakończeniu montażu.

Firma Szewczyk Szkło sp. z o.o. operuje na maszynach spełniających normy europejskie, posiadające certyfikaty ,gdzie tolerancja błędu wynosi 0-2 mm.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuje ogólne warunki montażu wykonywanego przez Szewczyk Szkło Sp. z o.o.