Regulamin i reklamacje

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ, REALIZACJI ORAZ REKLAMACJI ZLECEŃ PRZYJĘTYCH PRZEZ FIRMĘ SZEWCZYK SZKŁO SP. Z O.O.

1. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Szewczyk Szkło sp. z o.o., uchwalonym przez Zarząd Spółki, który obowiązuje wszystkich klientów.
2. Zamówienia przyjmowane są: osobiście w biurze firmy Szewczyk Szkło sp. z o.o., telefonicznie oraz drogą elektroniczną, u klienta.
3. Pomiar na terenie miasta Nowy Sącz jest bezpłatny, w miejscowościach poza tym obszarem liczone są koszty dojazdu.
4. Wycena przedmiotu zamówienia jest bezpłatna oraz niezobowiązująca.
5. Jeżeli klient zdecyduje się na realizację przedsięwzięcia pobierana jest zaliczka w wysokości 30 – 50 % całej wartości zamówienia. Pozostała wartość zamówienia jest wypłacana w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Czas realizacji zamówień wynosi:
a) 1 – 3 dni robocze na szkło nie wymagające dodatkowej obróbki,
b) 14 dni roboczych na szkło: lacobel, grafikę na szkle, lustro z usługą fazowania, piaskowania,
c) 21 dni roboczych na montaż kabiny prysznicowej oraz przeszkleń wewnętrznych jak i zewnętrznych wykonanych ze szkła, poliwęglanu bądź pleksy,
d) szkła nietypowe wielkogabarytowe są zamawiane i wykonywane według indywidualnego terminu.
7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od daty wpłaty zaliczki.
8. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na uszkodzenia niemechaniczne powstałe na wskutek prawidłowego użytkowania. W pozostałych przypadkach gwarancja nie obejmuje.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad (niemechanicznych) na koszt własny w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o ich ujawnieniu.
10. W przypadku stwierdzenia w dniu odbioru widocznych usterek, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania się z zapłatą 10 % całej wartości do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę. Usterki zgłaszane po tym terminie nie są rozpatrywane.
11. Reklamacje przyjmowane są drogą elektroniczną – klient zobowiązany jest do uzasadnienia powodów reklamacji oraz załączenia dokumentacji zdjęciowej dotyczącej przedmiotu reklamacji.
12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. Reklamujący w tym terminie zostaje poinformowany o decyzji dotyczącej reklamacji.
13. Firma Szewczyk Szkło sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia realizacji zamówień wynikających z przyczyn niezależnych tj. przedłużających się odbiorów przedmiotów umowy, braku decyzji bądź rozstrzygnięć niezbędnych do realizacji dostaw, zmian koncepcji wykonywanych robót na prośbę zleceniodawcy.